Sklep komputerowy w centrum Krakowa - KDO.PL

Koszyk jest pusty
 • Nie masz nic w koszyku!
Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu śwadczenia usług. Możesz określić warunki wykorzystywania plików cookies w przeglądarce. Polityka prywatności/cookies

Ostatnia modyfikacja: 2013-11-03 23:38:42

# #
#

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.kdo.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.kdo.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Sklep internetowy www.kdo.pl dostępny pod adresem http://www.kdo.pl, prowadzony jest przez firmę Prologica S.C. Jan Andrzejowski Maciej Bartyzel, z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 30, 31-153 Kraków. Numer NIP: 6762427119, REGON: 121316560 Jan Andrzejowski EDG prowadzona przez Prezydent Miasta Krakowa nr 7760/2008 Maciej Bartyzel EDG prowadzona przez Prezydent Miasta Krakowa nr 5207/2010

Spis treści:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

§1. Sklep www.kdo.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.kdo.pl oraz w Sklepie tradycyjnym w Krakowie przy ulicy Szlak 30.

CENY

§2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.kdo.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu i zamówienie otrzymało status "Przyjęte" Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej KDO.PL uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem lecz poprzez płatność kartą kredytową, debetową lub płatniczą rabat ulega anulowaniu.

PRODUKTY

§3. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.kdo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale "Wyprzedaż" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

ZAMÓWIENIA

§4. Zamówienie w sklepie internetowym www.kdo.pl można złożyć w następujący sposób:

 1. za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane). Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia. Po dokonaniu zamówienia poprzez rejestracje konta klienta, umieszczenie produktów w koszyku, określenie sposobu dostawy i zapłaty, automatycznie zostaje wysłana wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia zamówienia. Kliknięcie tego linku jest równoznaczne z przekazaniem zamówienia do realizacji. Brak aktywacji linku powoduje wygaśnięcie zamówienia w ciągu 24h od jego wysłania.
 2. osobiście w siedzibie firmy Prologica S.C. Jan Andrzejowski Maciej Bartyzel

§5. Zamówienie traktuje się jako złożone skutecznie dopiero pod warunkiem i w momencie aktywacji linku potwierdzającego zamówienie. W szczególnych przypadkach sprzedawca może zaakceptować potwierdzenie zamówienia telefonicznie.

§6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 3 godzin (przypadających na dni robocze, tj. godzin przypadających pomiędzy 10.00-18.00 w dni od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili potwierdzenia zamówienia przez klienta . W tym czasie zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie jego odbioru.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§7. Czas realizacji zamówienia jest ustalany przez handlowca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 2 dni roboczych (dla zamówień złożonych do godziny 16:00 danego dnia). W przypadku zamówień z przedpłatą na konto bankowe, zamówienie jest przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu klienta.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)

§8. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia:

 1. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.
 2. zamówione towary można też odebrać w lokalu sklepu www.kdo.pl. Towar odbierany osobiście nie jest obciążony żadną dodatkową opłatą transportową.

MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY

§10. W przypadku wyboru przez klienta opcji wysyłki towaru, umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili wysłania przez sprzedawcę do klienta, drogą e-mailową lub z systemu informatycznego sklepu internetowego, wiadomości o potwierdzeniu przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku odbioru towaru w lokalu sklepu www.kdo.pl umowę uważa się za zawartą w momencie wystawienia faktury lub paragonu przez sprzedawcę (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje utworzenie w tym przypadku czasowej rezerwacji towaru dla klienta).

PŁATNOŚCI

§11. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.

 1. za pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze towaru
 2. przedpłatą na konto
 3. zakup na raty
 4. gotówką przy odbiorze osobistym
 5. w przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

ZALICZKI

§12. Sprzedawca może zażądać zaliczki lub przedpłaty za całość zamówienia, sprzedawcy www.kdo.pl standardowo pobierają zaliczkę w wysokości 10 % wartości zamówienia przy zamówieniach składanych w lokalu przy ul.Szlak 30.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

§13. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu www.kdo.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta zawierającego Dane osobowe i numer zamówienia.

§14. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania, plomb (za plomby uważa się firmowe taśmy). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do Siedziby firmy Prologica S.C. Jan Andrzejowski Maciej Bartyzel na koszt klienta.

§15. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany na podane przez klienta konto.

§16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
 2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

BRAK OBOWIĄZKU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

§17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku nagłego wyczerpania towaru. W przypadku anulowania zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany wraz z podaniem powodu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE

§18. Towary oferowane w sklepie internetowym www.kdo.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu www.kdo.pl. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju.

§19. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

§21. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§22. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

 1. sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową
 2. sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru
 3. kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy
 4. sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

§24. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero, jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy - od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna - w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

§25. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienie lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

§27. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

§28. W przypadku, gdy kupującym nie jest osoba fizyczna, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

§29. Na wszystkie zamówione towary w sklepie www.kdo.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§30. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

§30A.Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep http://kdo.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://kdo.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

§31. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej lub drogą mailową.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

§32. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt

Sklep komputerowy w centrum Krakowa

Na Twoje pytania odpowiemy:

Telefonicznie: 12 399 44 49
E-mailowo:

Znajdziesz nas na:

ul.Szlak 30
31-153 Kraków

Pracujemy w:

Pon. - piątek: 10:00 - 18:00
Soboty: 10:00 - 14:00

Zakupy na raty

Sklep komputerowy KDO.pl oferuje zakupy na raty w systemie Żagiel

Zakupy w systemie ratalnym

Jak kupić na raty?

Leasing

Sklep komputerowy KDO.pl oferuje leasing sprzetu IT

Dowiedź się więcej o leasingu

Wysyłka

Tania Wysyłka
Sprawdzony kurier

UPS

20 zł - przedpłata
od 30 zł - pobranie

Kolokacja Kraków

Chcecie Państwo korzystać z własnego serwera, lecz ponoszone koszty infrastruktury (utrzymanie serwerowni, łącza oraz administracja serwerem) są horrendalnie wysokie?

Proponujemy możliwość ulokowania serwera w naszym Krakowskim Data Center, gdzie doświadczony zespół będzie czuwał nad niezakłóconą pracą serwera i bezpieczeństwem Państwa danych.

Więcej informacji na KrDC.pl